SLIK JOBBER VI

  1. BEHOVANALYSE

Den første fasen krever mest av deg som skal bygge. Hva slags hus skal du bygge? Vi fastsetter et budsjett for byggesaken. Etter en grundig dialog med deg som kunde kommer vi fram til ditt drømmehus. Hos våre eksperter får du råd og hjelp til alt!


  1. TEGNINGER

Når vi har gått gjennom alle ønsker og muligheter, kan vi begynne å tegne drømmehuset ditt. Husk at alle boligene i husboken kan tilpasses, eller kan vi tegne alt på nytt, etter kundens ønsker og behov. Vi setter opp en kontrakt som inneholder alle kostnadene i tegningsfase.


  1. PRIS OG AVTALE

Når tegningene er godkjent av deg som kunde, starter vi neste fase. Vi presenterer tilbud med byggebeskrivelse og pris. Her har vi også flere samarbeidspartnere som kan gi pris på grunn, betong, våtrom og malerarbeid. Vi setter opp en kontrakt som inneholder alle kostnadene i byggeprosessen.


  1. BYGGESØKNAD

Når tilbudet er akseptert og kontrakten underskrevet, søker vi kommunen om byggetillatelse. Her kan vi ta på seg papirarbeid, nabovarsel, ansvarsretter og søknad til kommunen. Dette har vi full innsikt i. Dermed kan dere trygt overlate papirarbeidet til oss.


  1. PROSJEKTERINGSMØTE

Når alt er godkjent hos kommunen, kan vi begynne å bygge. Men for å være helt sikre på at alt som skal utføres er rett, inviterer vi til prosjekteringsmøte. Her prosjektleder og boligkjøper går gjennom alle detaljer rund selve boligen, innredninger og materialvalg. Endring på tegninger avklares og det gjennomføres egne møter med kjøkkenleverandør, rørlegger og elektriker, for å detaljplanlegge disse leveranse. Alle viktige valg bør være tatt før dette møtet.


  1. OPPSTART

Nå skal drømmehuset bygges! Under byggingen av huset styrer byggelederen prosessen med å få inn leverandører til riktig tid. Byggelederen er også ansvarlig for at tidsfristene holdes, og at kvaliteten er som avtalt. Her pleier vi å ha et par møter, slik at dere får snakket med byggeleder og får vite hvordan det går med huset.


  1. OVERLEVERING – HUSET ER DITT!

Drømmehuset er ferdig, du venter bare på å sette nøkkelen i døren. Før det skjer, for å være sikre på at alt er som avtalt, går du gjennom huset sammen med byggeleder og sjekker at alt er i tråd med kontrakten. Når huset er ferdig, søker Hereid Hus om ferdigattest og deretter kan du flytte inn!

 

r1   r2   r3   r5