TIL SALG! Steinarskogen på Veavågen!

Nytt prosjekt på gang – firemannsbolig på Vea!


Steinarskogen er et variert boligområde. Kubismen dominerer, men innenfor den moderne funksjonalismen er det også rom for både saltak, pulttak og flate tak. Det funksjonelle ligger særlig i den vekt som er lagt på planløsning og forholdet til uteareal. Boligenes plassering i forhold til hverandre gir vilkår for gode uteplasser og der det er vilkår for det, er den overveldende utsikten over hav og skjærgård tatt inn i stuen. Det enkelte bygg har fått sin løsning ut fra grundige vurderinger av den enkelte tomt sine muligheter. Boligene er klart påvirket av Hereid Hus sin intensjon om å gi den enkelte kunde varig glede over å komme hjem!


Kontakt:

Geir Audun Vikse

DNB Eiendom

46 85 03 90


Mer info HER!

Løp og kjøp! 🙂